• 06-22304072

Ontwikkeling van een kind

Handen en voeten Blog

In deze blog zal ik een kijkje geven waarom ik welke ontwikkelingsgebieden van kinderen betrek bij de lessen die ik geef. Ik zal hierbij een uitleg geven wat het ontwikkelingsgebied inhoud en wat er voor ontwikkelingen plaats zullen vinden.

Om voldoende informatie binnen te krijgen over mijn doelgroep, de peuters en kleuters, volg ik veel cursussen en lees ik veel wetenschappelijke artikelen waarin mijn doelgroep naar voren komt. Er zijn nogal wat verschillen tussen peuters en kleuters maar ook onderling zijn er veel verschillen. Uiteraard zijn er ook veel overeenkomsten alleen is het zo dat de kleuter dan iets verder hoort te zijn qua ontwikkeling dan de peuter.

Allereerst zijn er onderling natuurlijk veel verschillen. Bij de kleuters kan je deze mooi naast elkaar neer zetten dus die zal ik even kort benoemen. Je kijkt dan naar de jongste kleuter en de oudste kleuter. De jongste zijn nog heel erg op zichzelf gericht terwijl de oudere al wat meer contact met anderen zullen zoeken (sociale ontwikkeling). De concentratieboog van de jongste kleuter is kort en is de jongste kleuter is ook snel moe. Maar daarentegen is de jongste kleuter ook wel weer snel opgeladen om verder te spelen. Een oudste kleuter houdt een spel in zijn geheel langer vol zonder te stoppen. Dat sneller afgeleid en moe zijn resulteert in het moeilijk vinden als jongste kleuter om een bepaalde organisatiestructuur te volgen. De oudere kleuter begrijpt dit al beter en volgt het daarom wat makkelijker.

Er zijn 3 ontwikkelingsgebieden die voor de peuters en kleuters belangrijk zijn. Dit zijn de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. De motorische ontwikkeling staat voor de ontwikkeling van het lichaam en de daarbij horende aspecten. De sociale ontwikkeling staat voor het leren omgaan met anderen en de cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling in het leren en denken.

Motorische ontwikkeling

Kort dan even een uitleg over de motorische ontwikkeling bekeken vanaf jong tot een jaar of 6.
Onder de motorische ontwikkeling valt het gebruiken van het lichaam maar ook het evenwicht, de kracht en het inzicht. Zo wordt het lopen opgebouwd naar het bewegen op 1 been en daar voldoende kracht in hebben om een tijdje te blijven staan. Maar ook bijvoorbeeld het inzicht hebben om een ballon hoog te houden en dit uit te breiden naar het vangen van een gegooide bal naast het lichaam.

Sociale ontwikkeling

Dan is er de sociale ontwikkeling. Vanaf 4 jaar leert een kind steeds beter om samen te spelen en is het niet meer alleen maar “ikke ikke ikke”. Dit betekent ook dat de oudere kleuters beter emoties van andere kinderen kunnen herkennen en dat ze daar rekening mee kunnen houden tijdens het spelen. Daarnaast leren ze om te vragen of ze iets mogen doen, of ze mee mogen spelen met andere kinderen. Dit houdt ook in dat ze zich beter kunnen concentreren, op kunnen komen voor zichzelf en dat ze gegeven antwoorden beter zullen accepteren.

Cognitieve ontwikkeling

Als laatst hebben we dan nog de cognitieve ontwikkeling. Het leren en denken speelt in de gehele jeugd een belangrijke rol. Onder de cognitieve ontwikkeling kan je het leren tellen, het zien en begrijpen van verschillende vormen en het herkennen en benoemen van kleuren scharen. De jongste kleuter leert om te tellen tot 10 terwijl een zesjarige al echt richting het leren rekenen gaat. Gekeken naar de vormen en kleuren is het bij de jongste kleuter nog zo dat 4 van elk herkend en benoemd kan worden terwijl de 6-jarige al 6 vormen en 10 kleuren weet.

Dit alles is natuurlijk niet voor elk kind daadwerkelijk de lijn van de ontwikkeling. Sommige kinderen lopen voor op hun ontwikkeling en sommige lopen achter. Dit is allemaal geen probleem maar er moet wel bij elk kind een beeld zijn wat het wel en niet kan. Zowel in het dagelijks leven zijn deze ontwikkelingen van belang maar ook zeker wanneer een kind wil gaan sporten. Dan zijn de ontwikkelingsgebieden nog wel hetzelfde maar moeten de taken anders uitgevoerd worden.

Veel om rekening mee te houden maar als elk kind hetzelfde zou zijn is het lesgeven en de ontwikkeling mee maken toch een stuk minder leuk. Het feit dat niet elk kind hetzelfde is en zich anders ontwikkelt maakt het lesgeven aan deze doelgroep juist zo leuk. Ze zijn nog kneedbaar en groeien met de dag. Heerlijk om te zien hoe ze steeds meer veranderen en hoe ik daar aan bij kan dragen.

Zomeractiviteit

Tijdens de zomeractiviteit komen al deze ontwikkelingen naar voren maar zal de cognitieve ontwikkeling minder de focus krijgen. Vooral de motorische ontwikkeling en de sociale ontwikkeling zullen toegepast worden. Aangezien de zomervakantie maar 6 weken is en het geen verplichte wekelijks te volgen les is, blijft de cognitieve ontwikkeling ietwat moeilijk uit te voeren. Pas wanneer ik weet dat ik de kinderen wekelijks zou zien kan ik de focus goed op alle 3 de gebieden leggen.

Lees hier meer over de Zomeractiviteit: